REFERENCE

Výměna ložisek a přetěsnění odstředivky ve farmaceutické výrobě:

IMG_5373 IMG_5379 IMG_5380

Repase a výměna hydrogenerátorů a hydromotorů v chemické výrobě:

KP - 1 KP - 2

Přetěsnění hydraulických válců:

IMG_5846 IMG_5855 IMG_5828